30. juli 2018

50% flere kvinder optaget på Datalogi

Bacheloroptag

For andet år i træk er antallet af kvinder på datalogiuddannelsen på Københavns Universitet steget til helt nye højder. I år kan vi således byde velkommen til 45 kvindelige datalogistuderende - hvilket udgør næsten 20% af det samlede antal optagne.

Årets ansøgertal viste positive takter med både flere ansøgere samlet set samt flere 1. prioritetsansøgninger. Og de positive takter har også vist sig i optagelsestallene med både flere kvinder og en højere adgangskvotient end længe:

- Vi har ligesom andre it-uddannelser stor fokus på større diversitet, herunder flere kvinder, i it-fagene, og derfor glæder vi os over stigningen i antallet af kvindelige datalogistuderende, som både sidste år og og nu også i år har tage nogle markante spring opad. Det er en tendens, vi selvfølgelig håber vil fortsætte i fremtiden og et område der fortsat vil blive prioriteret fra DIKU's side bl.a. via initiativer som FemTech, siger Martin Lillholm, Viceinstitutleder for Undervisning på DIKU.

Udviklingen i optagelsestallene fra 2012-2018 fordelt på køn

Ser man på kønsfordelingen for Københavns Universitets samlede portefølje af it-uddannelser, som også omfatter hhv. Kommunikation og it samt Sundhed og informatik, er andelen af kvinder på næsten 30%.

Højere adgangskvotient

Også årets adgangskvotient på 7,8 understreger den positive udvikling i ansøgertallene med flere og flere unge, der får øjenene op for datalogi. Sidste år, da den nye specialisering i Data Science blev introduceret på datalogiuddannelsen, blev antallet af studiepladser øget med 30%, hvilket betød en lille nedgang i adgangskvotienten. Men grundet den positive udvikling i årets ansøgertal er kvotienten nu højere end længe - på trods af samme antal tilbudte studiepladser som sidste år.

Med det nuværende antal studiepladser er datalogiuddannelsen den 5. største uddannelse på Københavns Universitet, ud fra antal tilbudte studiepladser - og KU er den uddannelsesinstitution i Danmark, der optager flest datalogistuderende. Men årets ansøgertal og kvotient tyder på, at vi i fremtiden vil kunne opjustere antallet af studiepladser yderligere og stadig kunne fastholde en høj uddannelseskvalitet med studerende med de rette faglige kvalifikationer.Se den samlede ansøgnings- og optagelsesstatistik for datalogiuddannelsen fra 2011-2018 her

Se den samlede KU statistik her