20. september 2018

Samfundsrelevante temaer blev diskuteret til DIKU alumnedagen 2018

DIKU ALUMNEDAG 2018

DIKU-Alumnerne kom ikke kun for at netværke. Foredrag om nyeste forskning og diskussioner om samfundsrelevante temaer som AI og dataetik var også i høj kurs! Og den nye DIKU alumneforening kom godt fra start med konstruktive inputs fra de tilstedeværende.

Den årlige DIKU Alumnedag 13. september 2018 trak henved 80 gode alumner til huse.

De fremmødte blev diverteret med en buket af foredrag leveret af talere, der havde det til fælles, at deres indlæg handlede om digitalisering. Enten som basis for at etablere nye virksomheder, der udnytter AI og nyeste forskning til at sætte skub i procesoptimering, eller som metode til at gennemføre nogle spændende forskningsmæssige landvindinger.

Præsentationerne kan genses under de enkelte foredragsholdere i fotoreportagen her nedenfor.

Ikke mindst oplægget om digitalisering af de meget omfattende dyresamlinger på Statens Naturhistoriske Museum, der ofte er doneret af private og er forsynet med historisk værdifulde klassifikationer, vakte stor genklang og interesse. Flere efterspurgte muligheden for at kunne bidrage eller sætte sig endnu bedre ind i problematikkerne. Det gøres på CitizenScience-hjemmesiden, hvor man fx. kan se de første digitaliserede sommerfugle og afskrive labels.

Også Professor Peter Sandøes indspark til den etiske debat om datasikkerhed: Hvordan sættes rammerne, og hvordan skal vi gribe hele problematikken an - blev livligt debatteret og kunne være fortsat længe, hvis der ikke ventede mad og drikke umiddelbart forude.

Sammen med DIKU-forskere vil Peter Sandøe og kollegaen Sune Holm fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på HUM med projetet "Ansvarlig Kunstig Intelligens" udvikle et etisk kodeks, der skal hjælpe forskere og udviklere med at takle dataetiske spørgsmål og bidrage til at inddrage AI etik i datalogiuddannelsen i faget videnskabsteori.

DIKU Alumnedag i billeder

Institutleder Mads Nielsen bød velkommen med et lille potpourri af nyt om DIKU, bl.a. at instituttet får rosende omtale af Dansk Industri for at styrke kvindeoptaget samt at DIKU ligger højt på de internationale universitets-ranglister, bl.a. fordi vores forskeres artikler har stor gennemslagskraft og ofte citeres.

Dennis Kayser, DIKU-alumne og co-founder og CEO i Forecast: Ressourceplanlægning baseret på kunstig intelligens blev guldægget for Forecast. Virksomheden er vokset eksponentielt siden etableringen i 2016 og er nu repræsenteret i 32 lande. 
Søren Dahlgaard, Chief AI Officer og Co-Founder af SupWiz: Bedre kundeservicesystemer med brug af kunstig intelligens. Ud over en personlig beretning om, hvordan Søren har været kraftigt involveret i det sociale live på datalogistudiet, fik tilhørerne også et interessant indblik i SupWiz's forretningsmodel. SupWiz er etableret i 2017 af DIKU-alumner og har i dag en række større private og offentlige kunder.

Jon Sporring, tv, Professor og Viceinstitutleder for Forskning på DIKU, og Anders Jordan, th, Konstitueret leder af udstillingsafdelingen på Statens Naturhistorske Museum (SNM) fortalte om arbejdet med at digitalisere de fysiske samlinger på Statens Naturhistoriske Museum (SNM) startende med sommerfugleplancher.
Yova Radoslavova Kement-chedjhieva, PhD Student, 
Machine Translation without the Rosetta Stone (NLP)
Mareike Hartmann, PhD Student, 
Unsupervised Bilingual Lexicon Induction (NLP)
Vivek Shah, Postdoc., A Vision For Actor-Relational Database Systems (requires Google docs account).
Professor Peter Sandøe løftede lidt af sløret for det kommende DIKU-SUND-HUM projekt om Ansvarlig Kunstig Intelligens og den bagvedliggende værdidiskussion.

Sidste punkt handlede om den nyetablerede DIKU alumneforening

Peter Carstensen gav bolden op til en dialog med de fremmødte alumner. Nu fortsætter dialogen med vores alumner dels via det nyetablerede DIKU Alumni-site under KUs Alumneforening, dels bilateralt med dem, der tilkendegav interesse for at medvirke til at bygge foreningen op.

Lektor Peter Carstensen, DIKU og DIKU Business Club, tager diskussionen med alumnerne om deres forventninger til og interesse for, hvad DIKUs nye alumneforening skal bruges til. Denne diskussion vil vi fortsætte og efter planen lade udmunde i nogle konkrete forslag til organisering og indhold.