28. juni 2018

Selvfølgelig kan kvinder kode!

Femtech

På en todages workshop beviste 26 kvindelige gymnasieelever, at de både kunne lære at kode og arbejde med teknologi og elektronik.

Pernille Bjørn undeviser gymnasieelever i bl.a. kryptografi

26 kvindelige gymnasieelever deltog i maj i en 2-dages workshop på KU, hvor de skulle lære at programmere og arbejde med interaktivt design og elektronik.

Målet var at fremstille et interaktivt device, nemlig en Cryptosphere, som er en kugleformet teknologi, som indeholder en mini-computer (micro-controller) med dertil koblede bevægelsessensorer og LED-lys. Med Cryptospher'en skulle deltagerne lære at sende og modtage krypterede beskeder på Facebook.

Over de 2 dage lærte deltagerne at bygge teknologier, hvor interaktionen ikke foregår på traditionel vis via tastatur og skærme, men gennem håndbevægelser og lysdioder. Hermed blev de introduceret til Internet-of-Things teknologier og micro-controller programmering. Forehavendet lykkedes til fulde for alle deltagerne, der naturligvis fik deres nye krypteringsværktøj med hjem, så de kunne dele deres nyvundne viden og begejstring for at arbejde med teknologi og programmering med deres medstuderende.

Professor i datalogi Pernille Bjørn, der underviste på workshoppen, fortæller:

”Håbet er at give deltagerne mulighed for at reflektere over samt overveje mulighederne indenfor IT-uddannelserne, også selvom det går imod de eksisterende kønsnormative stereotyper, der eksisterer på IT- og teknologiuddannelserne. Datalogi er væsentligt i alle dele af vores samfund, og vi har brug for dataloger med forskellige baggrunde og køn for at sikre, at den teknologi, der i stigende grad styrer samfundet, også tager hånd om de forskelligheder, der eksisterer i vores samfund”.

Hensigten med workshoppen var ikke kun at skabe umiddelbar interesse hos denne gruppe gymnasiepiger for at søge ind på et teknisk fag. Workshoppen indgår samtidig i forskningsprojektet Femtech.dk, hvis overordnede formål er at styrke inklusionen af forskelligheder og målgrupper inden for datalogi, hvor kvinder er stærkt underrepræsenteret.

Hvad er en kryptosfære?

Cryptosphere er et Internet-of-Things design artefakt, der kan kryptere beskeder på Facebook gennem håndbevægelser og lyskoder. Gennem farverne på kuglens lamper vælges en rækkefølge eller sekvens (en krypteret kode), som kun afsender og modtager kender. De enkelte farver og rækkefølgen fremkommer ved, at man vender og drejer kuglen i forskellige retninger, hvorefter farverne skifter, indtil man ryster kuglen og koden sendes. Beskederne sendes via en gruppe på Facebook, og når beskeden er skrevet færdig, tilknyttes farvekoden og sendes krypteret til den Cryptosphere, som modtageren har. Herefter kan modtageren læse beskeden, når den rigtige rækkefølge af lyssignaler er valgt.

Cryptosphere'n er den kugleformede genstand, som kommunikerer med computeren (og Facebook) via indprogrammerede og krypterede håndbevægelser og sekvenser af lyssignaler.