5. oktober 2018

Digitalisering af sommerfugle kan give en bedre forståelse for klimaforandringernes konsekvenser

Digitalisering

På Statens Naturhistoriske Museum (SNM) befinder sig en sommerfuglesamling på mere end 2 mio. eksemplarer. Nu gøres et udsnit af denne samling tilgængelig for alle – både via den nye udstilling ”Sommerfugle. Naturens stille budbringere.” men også digitalt.

Forskere fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) hjælper med denne digitalisering, som på lang sigt vil gøre det muligt at sammenlige ændringer i sommerfuglebestanden på tværs af landegrænser. Dette vil give os en bedre forståelse for arternes udvikling og hvilke konsekvenser forurening og klimaforandringer har for livet på jorden.

Foto: Martin Stein, Statens Naturhistoriske Museum.

En hjemmelavet sommerfuglescanner

I første omgang har DIKUs forskere udviklet en scanner, som kan tage billeder af sommerfuglene i høj kvalitet via focus stacking teknik. Det betyder, at kameraet tager flere billeder af sommerfuglen med forskellige fokuspunkter, hvorefter disse efterbehandles i software for at skabe ét skarpt billede af sommerfuglen, hvor alt er i fokus.

- Som et pilotprojekt har vi taget billeder af ca. 4000 sommerfugle, og vi arbejder på at digitalisere hele museets store samling. Og det er her, at projektet især bliver datalogisk interessant. Ved brug af avanceret machine learning teknikker trækker vi information om f.eks. mønstre og størrelse af sommerfugle ud af billederne for at studere, hvordan naturen har set ud igennem tiden, fortæller lektor Kim Steenstrup Pedersen, DIKU.

Digitaliseringsprocessen kan opleves på udstillingen, som åbner i dag, fredag den 5. oktober, på SNM. Du kan læse mere om udstillingen her og her.

Du kan også bidrage til videnskaben

Men det er ikke kun selve sommerfuglen, der er blevet affotograferet. Til hver sommerfugl hører små, ofte håndskrevne, mærkater med informationer om, hvornår og hvor sommerfuglen er blevet indsamlet. Digitaliseringen af denne metadata, kombineret med billederne af sommerfuglene, er essentiel for at forstå udviklingen af sommerfuglenes former og farver over tid.

Og det er her, at du kommer ind i billedet. Alle opfordres nemlig til at hjælpe med at transskribere disse mærkater og dermed bidrage til, at projektet når i mål –  se hvordan lige her.

Foto: Birgitte Rubæk, Statens Naturhistoriske Museum.