8. maj 2018

DIKU-forskere tildelt tre bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)

Bevillingsnyt

Fritz Henglein, Thomas Wim Hamelryck og Jakob Grue Simonsen har modtaget støtte til forskningsprojekter fra rådene for Teknologi og Produktion (FTP) og Natur og Univers (FNU).

Professor Fritz Henglein - FUTHARK: Functional Technology for High-performance Architectures

Fritz Henglein modtager en Forskningsprojekt 2-bevilling fra Rådet for Teknologi og Produktion (FTP) for projektet:
”FUTHARK: Functional Technology for High-performance Architectures”. Bevillingens beløb er 5.903.550 dkk.

Projektbeskrivelse
Projektet "Functional Technology for High-performance Architectures (FUTHARK)" adresserer en de største udfordringer for datalogi i overgangen fra den klassiske sekventielle von Neumannske datamat- og programmeringsmodel, til nutidens og i endnu højere grad fremtidens massivt parallelle datamater med tusinder og snart millioner af beregningskerner: hvordan man programmerer dem problemorienteret og portabelt, uden at binde dem til en bestemt datamatarkitektur, samtidig med det parallelle potentiale i den underliggende maskine udnyttes til fulde. Baseret på tidligere udviklet best-of-breed teknologi vil FUTHARK bidrage med avancerede automatiske optimeringsteknikker af højniveaus dataparallelle algoritmer, for at sikre at disse automatisk vælger en den bedst optimerede version, der passer til givne inddata. Desuden vil projektet udvide udtrykskraften for at udtrykke dataparallelle algoritmer og dermed anvendelsesmulighederne til at omfatte ikke kun tabeller (arrays), men også mængder, multimængder og andre massedata (bulk data types) og fleksibel komposition fra genbrugelige komponenter. Dette gøres bl.a. ved at udnytte både statisk (når det oversættes til maskinkode for en bestemt datamatarkitektur, specifikt relativt billige, men højtydende grafiske processorer med relativt lavt energiforbrug) og dynamisk (under programmets kørsel) stærke algebraiske egenskaber, der samlet forventes at kunne udkonkurrere selv omhyggeligt hånd-tunede programmer.

Find også projektbeskrivelsen her på DFF's hjemmeside.

Lektor Thomas Wim Hamelryck - Resurrecting ancestral proteins in silico to understand how cancer drugs work

Thomas Wim Hamelryck er blevet tildelt en Forskningsprojekt 1-beviling på 2.441.543 dkk fra Rådet for Teknologi og Produktion (FTP) til projektet "Resurrecting ancestral proteins in silico to understand how cancer drugs work".

Projektbeskrivelse
Gleevec is one of the most successful cancer drugs available today, yet its working mechanism remained a mystery for decades. This is a problem, as understanding in detail how Gleevec works could lead to new cancer drugs better cancer therapies. Recently, Gleevec's working mechanism was solved in a surprising way, namely by studying the evolution of the Gleevec's drug target - the protein Src kinase. By resurrecting ancient proteins in the laboratory and studying their interaction with Gleevec, the mystery was finally solved. The method of "ancestral protein resurrection" thus holds great promise as a new way to study how drugs work and how to develop new, better drugs. Unfortunately, this process is slow, expensive and difficult to scale up in a laboratory. Therefore, we propose to simulate this discovery process on a computer, which would make it possible to use this approach for many drug systems on a scale that is not possible in the laboratory. We envision that such a method could be used for many other systems and their associated health problems, including bacterial resistance to antibiotics and other cancer-protein systems.

Find også projektbeskrivelsen her på DFF's hjemmeside.

Professor Jakob Grue Simonsen - Cons-Free Recursion Theory

Jakob Grue Simonsen har modtaget et Forskningsprojekt 1-bevilling på 1.876.069 dkk fra Rådet for Natur og Univers (FNU) til et projekt med titlen "Cons-Free Recursion Theory".

Projektbeskrivelse
I matematik giver man i forskningsfelter som geometri, algebra og mængdelære præcis betydning til hverdagskonceper som "form", "rum" og "mængde". I løbet af de sidste 80 år har feltet rekursionsteori tillige givet præcis betydning til diffuse begreber som "beregnelighed" og "afgørlighed". Ikke desto mindre forbliver to af de mest basale problemer om beregnelighed i det store hele uløste: (A) kan man (under passende forståelse) beregne de samme ting givet de samme mængder plads (f.eks. lager på computere) og tid (f.eks. den tid en computer skal bruge på at løse et givet problem)? (B) Hvornår kan man, uden at tabe udtryksfuldhed, erstatte en type kontrolstruktur i programmer (rekursion) med en anden (iteration)? Dette projekt søger at opfinde maskineri, hvormed såvel (A) som (B) ovenfor kan angribes. Løftestangen vil være at skabe en ny art rekursionsteori med begrænset udtrykskraft under anvendelse af en nylig teknik, som anvender "cons-free computation" (da. konstruktørfri beregning).

Find også projektbeskrivelsen her på DFF's hjemmeside.