2. januar 2019

AI vil give store samfundsgevinster

Forskningspolitik

I Børsen 2. januar slår tre førende datalogiske institutledere til lyd for langt større forskningsinvesteringer i kunstig intelligens. De tre er DIKUs institutleder Mads Nielsen, DTU Computes institutdirektør Per B. Brockhoff samt Jan Damsgaard, institutleder for Digitalisering, CBS.

Modelfoto: shutterstock
Modelfoto: shutterstock

I kronikken, der kan læses i den trykte version af Børsen, redegør de tre institutledere for de samfundsøkonomiske gevinster, som Danmark vil kunne høste, hvis ambitionerne sættes i vejret.

De danske universiteters it-grundforskning ligger i top på de internationale ranglister. De stærke universitetsmiljøer bidrager med vidtrækkende opdagelser, der lynhurtigt omsættes til produkter i danske virksomheder og forbedret service i den offentlige sektor. Forskningsprojektet DABAI nævnes som eksempel på, at offentlige forskningsmidler på 45 mio. kr. har bidraget til øget omsætning på 750 mio. kr. Danmark uddanner allerede AI-eksperter - men slet ikke nok til at mætte et sultent dansk erhvervsliv. Dette er blot nogle af de styrkepositioner, som de danske universiteter kan brøste sig af, og som samfundet kan nyde godt af allerede i dag.

Dansk forskning i AI bør prioriteres meget højere

Regeringen har i 2019 afsat 300 mio. kr. til forskning i digitalisering og AI. Hvad de tre institutledere især efterlyser, er højere ambitioner på Danmarks vegne og langt større offentlige midler til AI-forskning, nemlig i størrelsesordenen 1,5 mia. kr. Til sammenligning har nabolande som Tyskland og Sverige afsat meget store forskningspuljer til at forberede sig på den internationale konkurrence.

Sammen vil de danske universiteter kunne drive det vidt med et nationalt samarbejde. De tre institutledere forudser, at etisk forsvarlig kunstig intelligens,  'Safe AI', bliver et vækstområde på linje med den nordjyske mobilsucces i 80'erne og det fynske roboteventyr i 90'erne. DTU, KU og CBS har allerede oprettet ni fælles forskerstillinger, der skal hjælpe med at accelerere forskning i kunstig intelligens i både det private og den offentlige administration. Med tilsvarende flere danske forskningsmidler som basis, vil samfundet kunne høste meget store gevinster og Danmark bevare sit forspring og styrkepositioner på AI-området.

Læs hele kronikken i dagens trykte Børsen 2. januar 2019.