19. december 2013

Projektet AlgoDisc modtog tidligere på året en bevilling på over 6 mio.DKK

AlgoDisc er et forskningsprojekt, der kombinerer diskret matematik, algoritmer og datastrukturer.

Diskret matematik er en relativt ny gren af matematikken og fortsat i stærk udvikling, ikke mindst på grund af anvendelser i andre grene af matematikken (topologi, geometri, logik mm) samt anvendelser i ingeniørvidenskab, operationsanalyse og datalogi.

På DTU, SDU, KU og AAU har forskergrupper markeret sig internationalt gennem publikationer i diskret matematik og teoretisk datalogi og ved at arrangere internationale møder, redaktionsarbejde for internationale tidsskrifter, plenumforelæsninger ved internationale konferencer etc.

  • Dybden af forskningen illustreres gennem løsning af hidtil uløste teoretiske problemer.
  • Bredden i forskningen illustreres af de mange samarbejdspartnere fx i de videnskabelige publikationer.
  • Betydningen af forskningen illustreres af resultaternes omtale i lærebøger og videnskabelige artikler samt placering i diverse rangordninger.

Sammenspillet mellem matematik og teoretisk datalogi

Det er et hovedformål med det fremtidige arbejde at styrke samspillet mellem matematik (grafteori) og teoretisk datalogi (algoritmer, datastrukturer). Samspillet går i begge retninger: grafteorien er et nyttigt værktøj til analyse af datalogiske problemstillinger. Omvendt hjælper disse problemstillinger til formulering af relevante matematiske spørgsmål. Et andet hovedformål er at styrke de danske og internationale forbindelser i arbejdet på løsning af kendte, vanskelige matematiske problemer og at relatere disse til anvendte problemstillinger.

Projektet finansierer en række ph.d.-er og en postdoc hos de fire medvirkende universiteter og løber frem til sommern 2016.