28. november 2012

Pressemeddelelse: Bedre sundhedsløsninger på vej med nyt IT-forskningssamarbejde

Teknologi

Interaktive platforme, hvor patienten selv følger med i sit behandlingsforløb med en tablet-pc, er én af de sundhedsløsninger, som et nyt forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet, Ålborg Universitet, Delta og Fraunhofer Institute for Software og System Techology (ISST) vil skabe. Ambitionen er at udvikle løsninger, hvor brugerne selv har indflydelse på udformningen, og hvor avanceret programmeringsteknologi sikrer fejlfri kommunikation mellem læger, patienter og den kommunale sektor.

Dansk forskning i sundhedsteknologi er i høj kurs. Derfor vælger det tyske forskningsinstitut Fraunhofer Institute for Software and System Technology (ISST) nu at etablere et innovationscenter i København for sammen med forskere fra bl.a. Københavns Universitet at sætte turbo på forskning og udvikling af nye IT-sundhedsløsninger til gavn for patienter, sundhedsfagligt personale og myndigheder.

Nye kommunikationsplatforme skal minimere risiko for fejl

Korrekt medicinering af patienter og fysisk genoptræning i eget hjem er eksempler på områder, som kræver en høj grad af koordinering på tværs af brugergrupper og teknologiske systemer. Her kommer de kommende, interaktive platforme ind i billedet:

Martin Zachariasen-  Når lægen fx udskriver en behandlingsprocedure for en patient, sørger programmet for, at proceduren automatisk bliver differentieret efter de forskellige brugergrupper behov, så læger, patienter, myndighedspersoner og andre får den information, de har brug for, sendt direkte til deres egen skærm. Proceduren mindsker derved risikoen for misforståelser og sikrer, at alle gør det tilsigtede, siger Martin Zachariasen, institutleder på Datalogisk Institut på Københavns Universitet og én af parterne i alliancen.

Der har indtil nu manglet en helhedsorienteret tilgang, der kan binde de mFinn Kensingange gode, enkeltstående teknologier sammen. Det sker nu med det nye samarbejde:

-  Vi vil bl.a. fokusere på, hvordan IT-systemer kan hjælpe patienter til at spille en mere aktiv rolle i egen forebyggelse og behandling. Vi vil også skabe mere viden om, hvordan IT-systemer kan forbedre kommunikation og samarbejde mellem de professionelle på tværs af faggrænser og mellem egen læge, hospitalsafdelinger og den kommunale sektor, understreger Finn Kensing, direktør i KU’s Center for IT Innovation (CITI).

København er en magnet for forskning i sundhedsteknologi

Når Fraunhofer vælger København som basis for sit kommende innovationscenter, er det bl.a. fordi instituttets danske direktør Jakob Rehof, som er uddannet datalog fra Københavns Universitet, har et indgående kendskab til mekanismerne i den danske sundhedssektor og de unikke samarbejdsrelationer, der kendetegner den.

I en pressemeddelelse udsendt af Fraunhofer ISST udtaler Jakob Rehof:

- Det nye innovationscenter i København vil give os mulighed for at lære af erfaringer fra begge lande, eksempelvis på området telemedicin, hvor vi får lejlighed til at teste brugeroplevelser og afdække barrierer på tværs af landegrænser.

Rost af Pia Olsen Dyhr

Samarbejdsaftalen blev underskrevet i begyndelsen af november under en ceremoni i Videnskabernes Selskab i København. De første skitser til samarbejdet blev præsenteret i forbindelse med et dansk eksportfremstød på MEDICA-messen i Düsseldorf den 14. november 2012.

Her roste handelsminister Pia Olsen Dyhrinitiativet og sagde, at hun var overbevist om, at denne nye spændende alliance vil styrke samarbejdet mellem de to landes sundhedssektorer til gavn for samfundet og for dansk eksport af sundhedsløsninger. Det er endnu ikke afgjort, hvor i København innovationscentret skal placeres.

Kontakt

Professor og institutleder Martin Zachariasen, Datalogisk Institut Københavns Institut,  Mobil: 28 75 13 57

Professor og direktør Finn Kensing, Center for IT Innovation, 
mobil: 30 66 81 46.