21. august 2013

Droner kan mindske brug af pesticider

Billedanalyse, machine learning

Små drone-fly kan snart blive et vigtigt arbejdsredskab for landmændene. I et nyt treårigt projekt sået af Miljøstyrelsen er Københavns Universitet, herunder Institut for Plante- og Miljøvidenskab og Datalogisk Institut gået i gang med at undersøge, hvordan droner kan producere de såkaldte ukrudtskort, som computeren kan analysere. Altså at kortlægge de steder på landmændenes marker, hvor der er brug for at bekæmpe ukrudt med pesticider.

Datalogien og landbrugsvidenskaben er gået sammen om at forske i, hvordan man med avanceret billedanalyse kan mindske brugen af pesticider på markerne. På basis af et luftfoto taget af små droner kan computeren analysere billedet for at påpege dels steder med øgede ukrudtsforekomster, dels give et bud på, hvilken slags ukrudt der er tale om.

Jesper Rasmussen, der er en af projektets forskere fra Københavns Universitet, siger til netmediet Foodculture.dk, at droner har et stort potentiale i landbruget.

- Dronerne er stort set selvkørende og kan nemt overflyve og fotografere store markarealer. Nu mangler vi blot at få udviklet et elektronisk system, som kan behandle billederne automatisk, så landmanden kan få udskrevet kort over hvor ukrudtet befinder sig, og nemt kan sætte ind med ukrudtsbekæmpelse, fortæller Jesper Rasmussen, der i mange år har arbejdet med ukrudt på Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Dronerne er udstyret med kameraer og GPS-koordinater. De tager fra cirka 100 meters højde et forudbestemt antal billeder, som viser, hvor der er særligt brug for ukrudtsbekæmpelse.

Brugen af droner i landbruget er et relativt nyt fænomen, og forskerne undersøger lige nu, hvordan dronernes fotografiske data kan blive lettilgængelige for landmændene. Af samme årsag er Datalogisk Institut i gang med at udvikle software, der automatisk kan kortlægge markerne via dronernes data. Det er DIKUs sektion for billedanalyse, der i de kommende par år skal eksperimentere med at få computerne til ikke kun at vise, hvor der er forhøjede forekomster af ukrudt, der kræver særlig indsats, men også på basis af indtastede forudsætninger såsom jordbundstype, årstid, afstand, som fotoet er taget i, kan komme med et bud på, hvilke typer af ukrudt der er tale om.

Yderligere info om den landbrugstekniske side af projektet på plen.ku.dk  

Yderligere info om den datalogiske side af projektet:

Lektor Søren Ingvor Olsen, ingvor@diku.dk, mobil: 23 29 38 88

Links til omtale i dagspressen:

http://www.tv2bornholm.dk/?newsID=74642

http://politiken.dk/indland/ECE2052683/droner-kan-skaere-toppen-af-landbrugets-sproejtegifte/?goback=%2Egde_4637231_member_267111597#%21