4. december 2012

DIKU goes to Hollywood?

Af Maj Fonseca

Efter flere års forgæves forhandlinger er det nu lykkedes DIKU at søsætte det første erhvervsspeciale om visuelle effekter til reklamefilm.

Specialestuderende Martin Elvers samarbejder med postproduktions-selskabet Duckling om at effektivisere det tunge og meget komplekse forløb med at simulere væsker for reklamekunderne - et samarbejde, som i sidste ende kan bringe internationale filmproduktionsaftaler til Danmark.

Martin Elvers diskuterer opgave med production manager Lars Barkær

Martin Elvers diskuterer opgave med production manager Lars Barkær

Du er måske bekendt med Carlsbergs fodboldjonglerende egern eller Bähnckes soulsyngende fugl fra reklamerne i TV. Animationerne i disse reklamefilm er skabt af postproduktionsselskabet Duckling. Selvom animationsstudiet er behageligt veletableret, har man valgt at se fremad og investere i fremtidig konkurrencedygtighed. Her kommer et nystartet samarbejde med DIKU ind i billedet.

Et kreativt og inspirerende postproduktionsmiljø

Et kreativt og inspirerende postproduktionsmiljø

Med erhvervslivet som specialepartner

Martin Elvers er specialestuderende fra DIKU, men han bruger de fleste af sine dage i Ducklings kontorer, hvor han arbejder på at skabe et fysikbaseret simuleringsværktøj til manipulering af væsker.

”Projeket handler om particle fluid control, dvs. partikelsimulationer af, hvordan væsker opfører sig. Målet er at lave en algoritme og et plug-in til Maya, der gør det nemt for animatorerne at opskalere simulationer uden at bruge lang tid på at tweake parametre på de detaljerede simulationer”, fortæller Martin entusiastisk.

I sidste ende kan programmet bruges til at forme vand til figurer på en virkelighedstro måde. Arbejdet er sjovt og udfordrende, arbejdsmiljøet ungt og dynamisk og frynsegoderne afgjort ikke at fornægte (fri adgang til sodavand, juice- og kaffebar samt gratis frokost er en sjælden luksus for en universitetsstuderende). Men ikke mindst fryder Martin sig over tanken om, at alt hans hårde arbejde kan anvendes til slut.

Det er ingen hemmelighed, at Martins fysiske specialviden og matematiske formler er sort snak for størstedelen af Ducklings medarbejderstab, som primært består af grafikere, programmører og selvlærte kreative sjæle. Martin virker således som datalogiens ambassadør, fortæller VFX production manager Lars Barkær.Martin Elvers diskuterer opgave med production manager Lars Barkær

”Duckling får indblik i, hvad dataloger kan og mulighed for at vurdere, hvordan dataloger kan indgå i virksomheden”, fortæller han.

For Lars virker datalogers systematiske problemløsningsstrategier oplagte for den mere trial-and-error-baserede virksomhedskultur på Duckling – mere effektiv problemløsningshåndtering kan spare virksomheden mange arbejdstimer.

Ligeledes ser han frem til det ny software, som Martin arbejder på. Det er skræddersyet til virksomhedens behov for hurtigt at kunne generere en ”previsualization” til kunderne, så de allerede i startfasen får en fornemmelse af, hvordan det endelige produkt vil se ud. Martin Elvers erhvervsspeciale er således nok det første, men afgjort ikke det sidste, og Duckling er yderligere interesseret i at etablere studiejobs for dataloger, for at få endnu mere akademisk ekspertise tilført virksomheden.

Samfundsgavnlige perspektiver

Lektor Kenny Erleben fra DIKU er akademisk vejleder på Martins erhvervsspeciale, og han er særdeles begejstret for, at samarbejdet endelig har fået vinger efter godt 5 år på tegnebordet. Han mener, universiteterne har godt at af få føling med erhvervslivets problemstillinger, og han ser vidtløftige perspektiver for samarbejdet mellem DIKU og Duckling.Kenny Erleben ved skrivebord

”Martin har med sit erhvervsspeciale lagt sig ud med et stort og meget svært problem indenfor fysikbaseret simulering. Hvis projektet viser sig succesfuldt, er der grundlag for et videre samarbejde, der vil revolutionere væskesimulering i film og gøre Danmark til frontløber indenfor branchen – måske endda forbedre simuleringsværktøjer i sådan en grad, at der kan hives store Hollywoodproduktioner til Danmark”, udtaler Kenny.

Altså et erhvervssamarbejde til fordel for den studerende, virksomheden, universitetet og i sidste ende den danske økonomi.