8. august 2012

Jakob Grue Simonsen er den 9. juli 2012 blevet Dr.scient.

Det er en alsidig og facetteret forsker, der 1. juli satte sig til rette i DIKUs viceinstitutlederstol for forskning efter Jon Sporrings bebudede 1-årige sabbatical fra posten.

Jakob, der endnu befinder sig på den grønne side af de 40, har præsteret en forskermæssig vidtfavnende karriere med en lektorstilling, en doktorgrad, en MBA og nu også posten som viceinstitutleder, samtidig med, at der undervejs i karrieren også er blevet tid til et sidespring til erhvervslivet. Det er dog forskerkarrieren, der har været i centrum, siden Jakob som nybagt ph.d. tiltrådte en adjunktstilling på DIKU i 2005.

Forskningsmæssigt er det vanskeligt at sætte Jakob i nogen bås, idetinteresserne forgrener sig vidt ud i det datalogiske univers. På CVeter det især matematisk baserede principper for beregnelighed, derudgør tyngden i den forskningsmæssige produktion.

Jakob fik i 2011 tildelt et Sapere Aude forskningslegat til COLA, et 3-årigt projekt med meget store ambitioner, nemlig at finde naturlove, der kan belyse et af naturvidenskabens grundlæggende spørgsmål: P = NP".

Jakobs nyligt forsvarede doktordisputats Rewriting the Finite and the Infinite omhandler et andet klassisk datalogisk kerneområde, hvor Jakob beskriver formler – og systemer - til udskiftning eller omskrivning af termer i en tekst eller et datasæt i henhold til nogle definerede regler.

Men også emner som ’udvikling af programmeringssprog til beregninger i computere på molekylskala; biologiske computere; anvendelse af maskinlæring og processering af naturligt sprog ifm. software-usability og menneske-maskine interaktion indgår i Jakobs forskningspalette.I de seneste år har design af nye brugerflader samt de nye medier i stigende grad tiltrukket sig Jakobs interesse, hvorfor han i dag er del af DIKUs HCC-forskergruppe, der har interaktionsdesign og visualisering på hovedmenuen. Samtidig er Jakob involveret i det nye Center for Communication and Computing, som bygger bro mellem humanister og dataloger.

Som underviser og vejleder får Jakob gode skudsmål – både fordi hantager underviserhvervet meget seriøst, men også fordi han har væretmedarrangør af også mere sociale arrangementer som D-dag (DIKUs årlige karrieredag), Introdag for nye bachelorer samt gjort en stor indsats for at forbedre instituttets undervisningsmetoder, så de i højere grad møder de studerendes præmisser. I 2009 modtog Jakob DIKUs interne pris for "Årets underviser".

Om sine visioner for de tre DIKU-forskergruppers aktiviteter siger Jakob: "Jeg ser frem til at hjælpe DIKUs forskere ved at give dem de bedste muligheder for at forske i deres selvvalgte forskningsfelter; ved at give mest mulig støtte, når den er nødvendig; og ved at give mest mulig arbejdsro, når den er nødvendig."