23. august 2012

Matthew Liptrot er ny postdoc på DIKU

Matthew George Liptrot er kommet til DIKU på en 2-årig postdoc for at deltage i et forskningsprojekt, som arbejder med scanninger af hjernen. Med en baggrund som bio-ingeniør og tætte kontakter til den anvendte del af medicinforskningen er Matthew mand for at sikre, at de teoretisk anlagte datalogers metoder er gangbare inden for hjerneforskningen.

Som færdiguddannet ph.d. fra det prestigefyldte Imperial College London tog Matthew vejen over Danmark. Det var hans danskfødte kone, som i første omgang gjorde Danmark tillokkende for Matthew, men det lille land har siden bidraget til Matthews forskerkarriere med poster på hhv. DTU, Rigshospitalet og senest små 10 års postdoc-arbejde på forskningscenteret DRCMR (Danish Research Centre for Magnetic Resonance) ved Hvidovre Hospital. Her har forskningen i MRI-metoder (MRI står for Magnetic Resonance Imaging) bragt Matthew i kontakt med den kliniske del af arbejdet og dataindsamlingsprocessen, så han i sin nye stilling på DIKU kan bidrage med den nødvendige viden til at anvende matematiske metoder på aktuelle problemer i hjerneforskningen.

Det er nu godt et par uger siden Matthew for første gang indfandt sig på DIKU, hvor han skal indgå i et samarbejde med Francois Lauze om billedbehandling af diffusions-MR.

Hvor traditionelle MR-scanninger blot giver et stilbillede af en kropsdel, angiver diffusions-MR-scanninger, hvordan væsken i biologisk væv bevæger sig over tid. Væskens bevægelser bestemmes af det omkringliggende vævs struktur, og væskens diffusionsmønster giver således et nøjagtigt billede hjernevævets arkitektur. Hjernevæsken bevæger sig langs neuronernes axoner, og således bliver det muligt ved hjælp af diffusions-MR at afdække neuron-forbindelser i hjernen – en neurologisk disciplin kaldet traktografi. Vejen fra MR-scanninger til viden om hjernens struktur (en viden som potentielt kan benyttes til behandling og forebyggelse af sygdomme og skader i hjernen) går dog over et tungt databehandlingsarbejde. Det er her datalogien kommer ind i billedet. 

Datalogiens bidrag til hjerneforskningen

Matthew indgår i forskergruppen "Billedgruppen" på DIKU, der har stor erfaring med at anvende matematik til medicinsk billeddata, og nu har man også begivet sig ind på MR-scanningens gebet. Det datalogiske bidrag til forbedringen af MRI-metoder består i at anvende matematiske metoder til at rense det forhåndenværende billeddata for støj, for dermed at skabe et mere troværdigt billede af axonforbindelser i hjernen. Matthew og hans gruppe arbejder med at repræsentere hjernevæskens bevægelse med tensorer.

Som det ses på illustrationerne indeholder tensoren information om position såvel som retning og størrelse, og skaber således et billede af hjernevævets struktur.

Visualisering af væskebevægelser i hjernens hvide væv ved hjælp af tensorer. Copyright: Thomas Schultz

Væskens bevægelser indikerer, hvordan hjernen er forbundet. Copyright: Thomas Schultz

Vil du vide mere om diffusions-MR, se Wikipedias artikel derom.