2. november 2012

Robert Glück får millionbevilling til forskning i reversible processer

Af Christen A. Sørensen

Lektor ved Datalogisk Institut, Robert Glück, har modtaget godt to millioner kr. til at forske i Foundations of Reversible Computing (FoRC). Bevillingen er givet af Det Frie Forskningsråd, Natur og Univers (FNU).

Beløbet muliggør, at forskningsprojektet i Foundations of Reversible Computing kan løbe over en periode på to år fra 2013-2015. Holger Bock Axelsen fra DIKU tilknyttes projektet som post doc og vil samtidig udgøre en betydelig del af projektets forskningsmæssige omdrejningspunkt.

Projektet vil også involvere andre DIKU-forskere, bl.a. Torben Mogensen, der sammen med bidrag fra forskere på bl.a. Nanzan University i Japan, vil være med til at give projektet den synergieffekt, der kan opstå i et forskningssamarbejde med flere input.

“Vi er meget stolte over at have modtaget denne bevilling fra FNU. Der er meget stærk konkurrence om bevillingerne fra FNU, så vi ser dette som en anerkendelse af, hvad vi har arbejdet intensivt på i flere år.”, siger Robert Glück.

Forskningsprojektet udspringer af datalogisk nysgerrighed og baserer sig på grundforskning, men peger også frem mod på sigt at kunne finde metoder, der kan mindske tabet og opløsningen af data og information i databehandlingsprocesser og derigennem også mindske energiforbruget til gavn for f.eks. elektronisk udstyr med begrænset størrelse og volumen.

I juli måned var Københavns Universitet vært for den fjerde workshop om Reversible Computation med deltagelse af en række internationale forskere inden for bl.a. Datalogi, Matematik og Fysik.

Reversible Computation er et forskningsområde, der nyder stigende interesse og et stigende antal publikationer, og næste år udvides workshoppen til en egentlig konference, der afholdes i Canada. Proceedings fra årets workshop i København vil blive publiceret i Lecture Notes in Computer Science serien på Springer-Verlag.