3. oktober 2012

Mikkel Thorup fra DIKU modtager DFF-topforsker-bevilling

Mikkel Thorup

Professer ved Datalogisk Institut KU, Mikkel Thorup, har modtaget 10,5 mio kr. til at forske i ’Effektive algoritmer og datastrukturer’.

Bevillingen er givet af Det Frie Forskningsråd under Sapere Aude-programmet, der i år for første gang også har udloddet 7 legater til etablerede topforskere. Fra KU har desuden Anders Rahbek fra Økonomisk Institut/SAMF modtaget en topforskerbevilling.

De mange penge skal bruges til at få algoritmeforskningen i Danmark op i gear – at etablere et kraftcenter for en grundforskning, der skal afsøge de yderste grænser for, hvad computere kan klare når det drejer sig om brug af tilfældighedsprincipper. Rammen bliver et mini-center, der vil arbejde bredt med fundamentale problemstillinger inden for algoritmer og datastrukturer.

Der er således ikke sat et klart anvendelsesmål for projektet, snarere tværtimod. En vigtig del af den frie forskning er at kunne gå på opdagelse. Ofte søger vi at klarlæggge teorier med praktiske anvendelsesmuligheder, nogen gange støder vi på en mur i form af et matematisk bevis for, at noget aldrig vil kunne lade sig gøre.

Hvilke forskningsmæssige spørgsmål skal projektet besvare?

Projektet skal udforske de store forståelsesmæssige gaps, der endnu findes inden for algoritmeforskningen. En af de store udfordringer er at forstå, hvordan computere kan og skal bruge tilfældighed. Fx bruger computere tilfældighed, når de skal beslutte, hvor ting skal gemmes i lageret. Det giver en god jævn fordeling med høj sandsynlighed, men helt tilfældigt må det ikke være, for så kan man jo ikke finde tingene igen. Vi skal have styr på tilfældigheden for at kunne udnytte dens kraft. En skøn kombination af algoritmik, kombinatorik, sandsynlighedsregning og talteori, der ofte har ført til ting af meget stor anvendelighed. Ting der er nemme at bruge, men som kun kan skabes rigtigt ud fra en dybere matematisk forståelse.

Hvornår ser centret dagens lys?

Mikkel er p.t. udstationeret hos AT&T i USA, men vender tilbage til Danmark i 2013 for at påbegynde opbygningen af centret, som officielt åbner 1. september 2013. Fysisk vil det blive tilknyttet Datalogisk Institut i København. Bevillingen rummer midler til ansættelse af yderligere 2 ph.d.-studerende og 1 postdoc samt et anseligt "gæstebudget" på 1,5 øremærkede millioner til gæsteforskere fra hele verden. Projektet løber i 5 år.

Yderligere info: Mikkel Thorup, mikkel2thorup@gmail.com

Om Mikkel Thorups forskerkarriere: Akademisk er Mikkel god for 157 publikationer, heraf mange i de mest prestigefyldte tidsskrifter og konferencer i feltet. Hans sans for det praktiske illustreres af 15 patenter.

Om Sapere Aude-Topforskerprogrammet og Det Frie ForskningsrådDet Frie Forskningsråd (DFF) har netop uddelt 72 mio. kr. til 7 topforskere, der får mulighed for at lede deres egen forskergruppe på højeste internationale niveau.

Det er nyt, at Sapere Aude nu også indeholder et såkaldt karrieretrin 3: DFF-Topforsker.

DFF-Topforsker henvender sig til excellente forskere, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 20 år har opnået ph.d.-graden eller har tilsvarende kvalifikationer, og man skal være kvalificeret på professorniveau for at kunne søge støtte. Forskeren får mulighed for at forfølge nytænkende og ambitiøse mål ved at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på 5 år.

Næste ansøgningsrunde til DFF er omkring 1. november (den præcise deadline afhænger af, hvilken pulje man søger (29. oktober – 8. november)