Flokintelligens i Multi-Agent Spil

Flocking kan benyttes som en metode til at skabe et underholdende computer spil - både ved indirekte påvirkning af faktorer som indlevelse og sværhedsgrad samt ved at give spilleren nye interessante valg. På nuværende tidspunkt anvendes flocking af AI designere primært til at skabe Ambient Life. Men Flocking har både struktur og muligheder, der langt overstiger denne simplicitet. Flocking kan være et nyttigt redskab til at påvirke spiloplevelsen.

Vi har igennem 10 forsøg fået påvist en sammenhæng imellem flocking og spiloplevelse. Forsøgspersonerne har bedømt et spil med og uden flocking på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, og givet en score på 3,7 til spillet med flocking og 2,7 til samme spil uden. I et andet spil har vi, ved at give spilleren kontrol over flocking algoritmens parametre, fået en score på 4,2 til flocking overfor 2,8 uden. I et tredje spil har vi fået lignende omend mindre tydelige resultater.

Formålet med dette projekt har været at skabe overblik over de aspekter af et spil, som det er muligt at påvirke ved flocking - og derved klarlægge flockings påvirkning af spiloplevelsen. Derudover vil vi afprøve og sammenligne fire forskellige algoritmer. Vi har benyttet brugerforsøg, foretaget på tre implementerede spil. Deriblandt er DADIU's (Dansk Akademi for Digital Interaktiv Underholdning) marts produktion 2008, og har anvendt disse spil som reference spil til brug for afprøvningen af projektets formål. I dette projekt har vi benyttet Reynolds algoritme, Fuzzy Logic, Finite State Machines og Neurale Netværk som flocking algoritmer.

Specialeforsvaret består en 45-minutters præsentation (14.15-15.00), efterfulgt af en pause og eksamination (ca. 15.15-16.00). Både præsentation og eksamination er offentlige. Alle er velkomne.

Eksaminator: Jon Sporring, DIKU

Censor: Claus Witfelt, ITU, DPU