Informationsmøde og workshop om Absalon – Københavns Universitet

Informationsmøde og workshop om Absalon

Bliv bekendt med Absalons faciliteter

Informationsmødet foregår fra kl. 14.30 - 15.00 i mødelokale A/B.

Workshoppen foregår fra kl. 15.00 - 16.00 i mødelokale A/B.

Dekanatet har besluttet, at Absalon (KUs fælles e-learningsystem) skal træde i stedet for det tidligere e-learningsystem, SISk, som har været anvendt på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Overgangen til Absalon sker fra september 2009.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du

  • håndterer grupper i Absalon,
  • publicerer dele af Absalons kursusrum eksternt,
  • modtager opgaver elektronisk, og
  • redigerer en kursuskalender,

så mød op til informationsmøde og workshop om Absalon.

Det korte informationsmøde er for alle interesserede undervisere. Særligt interesserede, som ikke tidligere har arbejdet med deres kursusrum i praksis kan fortsætte til workshoppen, hvor eksperter i Absalon vil give præsentere systemet mere indgående og præsentere avancerede funktioner for de mere erfarne brugere.

Arrangører af informationsmødet og workshoppen er:

  • Christine Holm, Center for Naturfagenes Didaktik
  • Berit Brix, Center for Webbaseret læring
  • Mette Roland Jensen, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Deltagere i workshoppen skal medbringe bærbar pc.

Tilmelding til workshoppen er nødvendig. Alle VIP vil modtage en invitation via google.kalenderen og tilmelding sker ved besvarelse af invitationen i google.kalenderen.

Hvis du er forhindret i at deltage i arrangementet, vil du få mulighed for at deltage i et arrangement på et andet institut ved en senere lejlighed.