Dansk Selskab for Datalogi – Københavns Universitet

Dansk Selskab for Datalogi

Årets faglige dag 2009

3 korte foredrag med bidrag fra datalogiuddannelserne på RUC, CBS og DIKU

Program:

15:30 - 16:00 Intelligent søgning
ved Tine Lassen, RUC
16:00 - 16:30 Systems Development in Practice
ved Karl Kautz, CBS
16:30 - 17:00 COME - Copenhagen Master of Excellence in Computer Science
ved Fritz Henglein, DIKU
17:00 - Vin, vand og snacks samt mulighed for fælles spisning

NB! Tilmelding ikke længere nødvendig!
Gæster er velkomne, hvis de har modtaget denne indbydelse direkte eller fra et medlem.

Abstracts:

Intelligent Søgning: "Indeksering af tekst i forhold til betydning ved anvendelse af leksikalske ressourcer" v. Tine Lassen, Ph.d.-studerende, Datalogi, CBIT, RUC

Jeg beskriver en procedure hvormed begrebsmæssigt indhold af tekster kan identificeres, og teksterne efterfølgende kan indekseres i forhold til det begrebsmæssige indhold. En sådan begrebsbaseret indeksering er vigtig i forhold til f.eks indholdsbaseret søgning. Proceduren benytter tildeling af semantiske roller som føjes til den leksikalske og syntaktiske information som findes i nominaliseringsleksikonnet NOMLEX. Det begrebsmæssige indhold af tekststumper kan herved mappes til begreber i en generativ ontologi. Synonyme men lingvistisk set ganske forskellige udtryk bliver mappet til det samme begreb i ontologien, hvilket giver os mulighed for at repræsentere disse forskellige udtryk i form af én logisk beskriver.

Systems Development in Practice v. professor Karl Kautz, CBS

Since its beginning information systems development (ISD) has struggled with unfinished projects, resource problems, erroneous systems and systems lacking desired functionality. Numerous attempts to solve these problems by introducing technical remedies have only lead to limited success. ISD is traditionally recognized as a technical process and dominated by normative techno-centric and engineering approaches. However, its practice is still poorly understood as a social activity. Research in the field is largely ahistorical, acontextual, and aprocessual, which has lead to a fragmented understanding, and limited advances in practice. There is a need for a sustainable understanding (and integrative theory) based on extensive, empirical field-work. This course will address this need by investigating the following questions: how do information system developers, individually and co-operatively, develop information systems in practice, how does the actual development process unfold in practice, and what shapes the ISD process in organizations? We will present and use frameworks based on the social science (and economical) theory and gather data material that will be utilized to analyze and understand practice and derive insights which can improve theory.

COME - Copenhagen Master of Excellence in Computer Science v. Fritz Henglein, DIKU

DIKUs kandidatuddannelse i datalogi har gennemgået en omfattende reform. Fra efteråret 2009 giver den effektiv adgang til bachelorer i softwareudvikling og i matematisk funderede fag ud over til bachelorer i datalogi. Den sikrer fælles kompetencer for alle kandidater ved obligatoriske kandidatkurser i programmering, computer systems, algoritmik og statistiske metoder og tilbyder en række kompetenceprofiler med tilhørende standardforløb, i første omgang Computational and Mathematical Modeling (CMM), Programming Languages and Systems (PLS) og Systems Development (SD). Endelig fokuserer den på systematisk introduktion, vejledning og udslusning af studerende. Samlet set skal den gøre det nemmere for en studerende at planlægge og gennemføre sit studium uden unødig ophold, at opnå fælles og specialiserede kompetencer som dataloger (computer scientists), og at tage på udlandsophold samtidigt med at bevare projektorientering, individualisering og mulighed for forskningsbaseret fordybelse, som har været kendetegnende for DIKU's kandidatuddannelse igennem årene.

Den måske mest iøjnefaldende ændring er at kandidatuddannelsen udbydes 100% på engelsk: Undervisning vil foregå udelukkende på engelsk, og de studerende vil kunne serviceres på engelsk. Da uddannelsen desuden netop er optaget som en af de 8 eliteuddannelser under Københavns Universitet, kommer den til at gå under navnet Copenhagen Master of Excellence (COME) in Computer Science, som sigter mod at have en betydelig andel studerende med bachelorgrader fra universiteter i udlandet.

I dette foredrag beskriver formanden for det fagudvalg, som har udarbejdet grundlaget for reformen, hvad den nye kandidatuddannelse går ud på - og lidt uformelt om hvordan det er gået til.

Se omtale af øvrige arrangementer og af DSfD på http://www.datalogi.dk/.

Mvh

DSfD bestyrelsen/Tom Skovgaard