Generalforsamling i Datalogisk Studenterforening – Københavns Universitet

Generalforsamling i Datalogisk Studenterforening

Indkaldelse til årlig generalforsamling i Datalogisk Studenterforening

Fredag d. 23. oktober 2009 kl. 15:15 - 16
Lille Auditorium, DIKU

Dagsorden:

1. Formalia
  - Valg af dirigent.
  - Valg af stemmetællere.
  - Valg af referent.
  - Godkendelse af dagsorden.
2. Tildeling af faste og frie pladser i Datalogisk Studenterråd.
3. Valg til Datalogisk Studenterråds frie pladser.
4. Behandling af forslag til statut-ændringer.
5. Valg af revisor.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Evt.

Punkter til dagsordnen skal være sendt til Datalogisk Studenterråd på fagraad@diku.dk inden fredag d. 16 oktober 2009 kl. 15:00

Vi opfordrer følgende foreninger til at stille med repræsentanter for faste pladser: Kantine, RKG, Revy, Dikutal, Intro, FC Sparc, Spiltirsdag, DiCon, DIKULAN.

Mvh
Thomas Repsdorph,
Formand for Datalogisk Studenterråd