Game Programming Culture – Københavns Universitet

Game Programming Culture

Dansk Selskab for Datalogi inviterer til foredrag med Peter Andreasen fra IO Interactive

Game Programming Culture - et indblik i den tekniske side af et computerspils tilblivelse.


Ved foredraget vil jeg skitsere den hardware, man finder i en moderne spil konsol og beskrive teknikker og problemstillinger ved udviklingen af engine/spil kode dertil. Jeg vil også forsøge at indkredse det særlige syn på programmering, der deles af mange spil programmører, et syn, der måske er skabt af arbejdet i et felt, der meget vel kan karakteriseres som et indædt,
teknologisk våbenkapløb.

Den efterfølgende debat kan måske afdække, om denne særlige spil programmerings kultur er en arbejdsskade eller værdifuld erfaring.

Peter Andreasen har læst på DIKU og Matematisk Institut i København og har siden 2001 arbejdet som programmør og lead programmør i spil industrien hos IO Interactive.