Foredrag: Konfliktløsning i systemudviklingsprojekter – Københavns Universitet

Foredrag: Konfliktløsning i systemudviklingsprojekter

Som led i kurset Menneske-datamaskine interaktion arrangeres nedenstående foredrag, hvortil også andre DIKU-studerende er meget velkomne.

Foredraget holdes ved Pia Petersen, Projektleder i Dansk IT samt konsulent og partner i Agil Procesforbedring I/S

Introduktion:

Alle projekter indeholder konflikter - det er deltagernes evne til at håndtere disse konflikter, der bl.a. er med til at afgøre, hvor godt et projekt bliver.

Det er svært at have med konflikter at gøre for langt de fleste af os. De færreste af os har som en naturlig ting lært at tackle konflikter på en hensigtsmæssig måde. Vores kultur, det være sig i vores familier og på vores arbejdspladser, er præget af et noget anstrengt forhold til konflikter af næsten enhver art. Det er heller ikke en del af vores kultur at undervise i konflikter - heller ikke på datalogiske uddannelser.

Dette indlæg handler om konstruktiv konfliktløsning i systemudviklingsprojekter.

Jeg vil give nogle bud på

  • typiske konflikter vi støder på
  • nogle redskaber der kan udvikle vores evne til konfliktforståelse og dermed øge vores kompetence til at kunne undgå at konflikter eskalerer
Og jeg vil fortælle lidt om forskellige måder vi kan løse konflikter på, så vi mest hensigtsmæssigt kan komme igennem konflikterne til gavn for projektet og ikke mindst for os selv og andre involverede parter.