Generalforsamling i kantineforeningen – Københavns Universitet

Generalforsamling i kantineforeningen

Kantineforeningen holder sin årlige generalforsamling

FREDAG d. 13. MARTS kl. 13:37

Her vil du have mulighed for at stille spørgsmål til, eller bare at møde, kantinebestyrelsen og ikke mindst høre lidt om, hvordan det forgangne år er gået. Der vil være øl og vand til de fremmødte.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt