Generalforsamling i dikutal.dk – Københavns Universitet

Generalforsamling i dikutal.dk

 

Det er tid til dikutal.dk's årlige generalforsamling.

Bestyrelsen er på valg, og nogle stopper dikutal.dk-arbejdet, så alle opfordres til at stille op til bestyrelsen og være med til at forme dikutal fremover! Der vil blive serveret en øl og en sodavand.

Dagsorden:

1. Formalia

 - Valg af dirigent
 - Valg af stemmetællere
 - Valg af referent
 - Godkendelse af dagsordenen

2. Indkommende forslag

3. Valg til bestyrelsen

4. Valg af revisor

5. Godkendelse af regnskab

6. Evt.

Venlig hilsen
Dirk Hasselbalch
fmd, dikutal.dk