Projektarbejde i HCC-gruppen – Københavns Universitet

Projektarbejde i HCC-gruppen

Hvis du skal skrive bachelorprojekt, kandidatprojekt eller speciale, tilbyder DIKUs HCC-forskergruppe en række spændende projekter.

HCCs VIP'er er Erik Frøkjær, Kasper Hornbæk og Jakob Grue Simonsen. De og gruppens ph.d.-studerende vil vejlede projekter, som dækker datalogi bredt med udgangspunkt i gruppens kerneområde: Human Centered Computing (en bred betegnelse, som dækker emner som Human-Computer Interaction, Computer Supported Cooperative Work, Usability, og lignende).

Du ved måske ikke, hvad vi laver. Du har muligvis endda fordomme om, hvad HCC-gruppen gør og forsker i, og hvilke typer indsigt det kræver. Bliv hermed provokeret: Du kan blive lige så udfordret på din tekniske, eller programmeringsmæssige, eller matematiske, eller filosofiske kunnen, som du vil.

Gør dig selv en tjeneste og skriv mindst et projekt hos os i løbet af dit studium. Vi præsenterer vores projekter første gang:

Onsdag 2. september kl. 13 i lokale 27.1.47

(Njalsgade 126-128, bygning 27, 1. sal, lokale 47) på "Nye KUA".

Du kan finde en liste over projekter på Absalon-siden DIKU-B1B2-0910-HCC projektarbejde (Søg efter siden på Absalon og meld dig til for at se mulighederne --- bordet fanger ikke, og du bliver ikke bundet til at skrive projekt, hvis du tilmelder dig).

I blok 1 og 2 konsoliderer vi vores projektvejledning i fælles rammer, så alle vores studerende får støtte til at lave projektarbejde med tilhørende rapporter. Dette vil indeholde decideret undervisning i videnskabelig kommunikation, citationsteknik mv., feedback fra andre studerende, og almindelig individuel vejledning.

De fælles rammer vil foregå onsdage i blok 1 og 2, kl. 13-17 i DIKUs lokaler på KUA.

Vel mødt!