Informationsmøde for studerende om DIKUs situation – Københavns Universitet

Informationsmøde for studerende om DIKUs situation

Studerende på DIKU inviteres til et informationsmøde om DIKUs aktuelle situation i lyset af budgetnedskæringer. Se opslag på opslagstavler i Universitetsparken 1 eller læs det her .