Generalforsamling i Datalogisk Studenterforening – Københavns Universitet

Generalforsamling i Datalogisk Studenterforening

Der indkaldes til årlig generalforsamling i Datalogisk Studenterforening

Dagsorden:

1. Formalia
- Valg af dirigent.
- Valg af stemmetællere.
- Valg af referent.
- Godkendelse af dagsorden.
2. Tildeling af faste og frie pladser i Datalogisk Studenterråd.
3. Valg til Datalogisk Studenterråds frie pladser.
4. Behandling af forslag til statut-ændringer.
5. Valg af revisor.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Evt.