Sommerfest på DIKU den 14. august 2009 – Københavns Universitet

Sommerfest på DIKU den 14. august 2009

Kom til sommerfest på DIKU

For at forbedre indeklimaet i DIKUs lokaler i UP 1 og HCØ arrangerer Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget en festlig oprydningsdag, som afsluttes med en sommerfest.

Der vil blive opstillet papirkontainere ved UP1 og HCØ. Benyt derfor lejligheden til at få ryddet op på dit kontor og få kasseret forældet mateiale, således at vi kan få gjort grundigt rent til gavn for indeklimaet i bygningen.

Efter endt oprydning kan du få skyllet ganen og noget at spise. Nærmere program for sommerfesten følger.

I dagene efter oprydningen vil der blive foretaget hovedrengøring i bygningerne.

Alle kollegaer fra SC er meget velkomne - dog uden forpligtelse til at medbringe papiraffald.

Se plakat.