Optimering af McStas – Københavns Universitet

Optimering af McStas

Specialeforsvar ved Morten Siebuhr

Synopsis

McStas er en software-pakke til at simulere neutronspredningsforsøg.

Konkret oversættes en formel beskrivelse af en forsøgsopstilling til et C-program, der udgør simulatoren.

Disse programmer er først omstruktureret for at fjerne flere uhensigtsmæssigheder, hvorefter der derpå er bygget flere eksperimentielle udgaver af McStas til at undersøge forskellige optimeringsmuligheder.

Ved triviel procesparallelisering opnåedes en næsten lineær hastighedsforbedring, mens en implementation over pthreads nåede det halve. En udvidelse af hvordan selve simulationerne udregnede gav i syntetiske tests 2,9x bedre køretid.

Censor

Josva Kleist, AAU

Vejleder

Brian Vinter