mixiTUI - design og evaluering af Tangible User Interfaces – Københavns Universitet

mixiTUI - design og evaluering af Tangible User Interfaces

Foredragsholder: Esben Warming Pedersen, datalog.

mixiTUI er en taktil sequencer, som gør det muligt for elektroniske musikere at mixe deres musik live foran publikum vha. fysisk interaktion med klodser og brikker.

Esben Warming Pedersen, som skabte mixiTUI som sit speciale på DIKU, kommer og fortæller om den samlede proces fra idé til færdigt produkt. Med udgangspunkt i mixiTUI vil der i forelæsningen blive fokuseret på design, implementation samt evalueringsmetoder.

 Se http://www.mixitui.com/ for mere information.