Migrerende virtuelle maskiner på Grid

Specialeforsvar v/Tomas Groth Christensen

For at kunne bruge de fleste grid systemer kræves det normalt, at brugerne har en vis teknisk viden om systemet eller har tid til at sætte sig ned og tilegne sig den nødvendige viden. Hvis en bruger kan forventes at skulle bruge systemet meget, kan det være et rimeligt krav, og brugeren vil kunne udnytte systemet optimalt. Men i situationer hvor en bruger blot nogle få gange skal benytte gridsystemet, vil et nemmere alternativ være ønskværdigt. 

I dette speciale er det blevet søgt at give adgang til et grid uden at kræve en stor teknisk viden af brugeren. For at give brugeren et hjemmevant miljø, bliver en virtuel maskine med et grafisk skrivebord gjort tilgængelig for brugeren, og i dette miljø kan brugeren starte forskellige programmer som er tilgængelige i den virtuelle maskine. Når programmet så kører, kan brugeren migrere den virtuelle maskine ud til gridsystemet Minimum intrusion Grid (MiG). 

Den virtuelle maskine VirtualBox bruges i den udviklede løsning og er blevet udvidet til at understøtte migration til MiG. For at formindske den datamængde, der skal overføres, er gæstesystemet blevet opdelt i en statisk og dynamisk del, hvor det kun er den dynamiske disk der overføres, og Linux-kernen er blevet modificeret til at indsætte 0 i frigivet hukommelse for at forbedre kompression af hukommelsen n˚ar den gemmes, s˚a størrelsen af den gemte hukommelse er mindst mulig. 

Tests har vist, at systemet med fordel kan benyttes til visse beregninger, men også det at meget er afhængigt af de programmer, der køres i den virtuelle maskine, antallet af kørsler, MiG-serveren, MiG-ressourcer og netværksforbindelsen mellem de forskellige dele. 

Vejleder: Brian Vinter

Censor:  Bo Holst-Christensen