Bestemmelse af melodien i polyfon musik

Specialeforsvar ved Morten Wendelboe

Resumé:


Denne specialeopgave handler om at estimere melodiens fundamentalfrekvens i polyfon musik. Der er tale om et problem, som endnu er uløst, men inden for de seneste par år har der været præsenteret nye og forbedrede metoder.

I første omgang behandles en række metoder for generering af tid/frekvens- repræsentationer af et lydsignal. Metoderne inkluderer STFT, Morlet-wavelet-transformationen (MWT) og chirplet-transformationen. Der bliver desuden formuleret en metode, som kaldes OQSTFT. Denne metode er egnet til et signal, som indeholder en vibrerende harmonisk tone, sådan som det er tilfældet, hvis en sanger anvender vibrato.

Der bliver præsenteret nogle metoder for bestemmelse af melodiens fundamentalfrekvens, og de behandlede metoder inkluderer autocorrelation, cepstrum og SHS. Det bliver foreslået, at SHS modificeres med en spektral normaliseringsfaktor samt en udglattende faktor.

En implementering af den modificerede SHS, som anvender OQSTFT, afprøves på 2 datasæt. Det ene datasæt blev anvendt ved MIREX- konkurrencerne (år 2006 og 2008) og i forhold til de metoder, som deltog ved disse konkurrencer, opnår den implementerede metode gode resultater.

Ingen af de metoder, som deltog ved de omtalte MIREX-konkurrencer, opnåede lige så høj Raw Chroma score, som den implementerede metode.

Vejleder: Søren Olsen, DIKU
Censor: Søren Overgaard