Indholdsbaseret billedsøgning – Københavns Universitet

Indholdsbaseret billedsøgning

Specialeforsvar v/Carsten Birck Jensen

Abstract

Jeg gennemgår indholdsbaseret biledsøgning, og beskriver hvordan et generelt system til billedsøgning fungerer. Dernæst gennemgår jeg en række implementeringer, hvoraf nogle er udgivet under GPL og derfor kan være gode startsteder til egne eksperimenter. Endelig gennemgår jeg eksisterende metoder til at bedømme og sammenligne systemer til indholdsbaseret billedsøgning. På et teknisk niveau gennemgår jeg metoder til at beskrive billeder på en måde så beskrivelserne kan bruges i forbindelse med indholdsbaseret søgning, og jeg gennemgår en lang række metoder til at beregne billeders lighed og systemers kvalitet.

Abstract in English

I describe content based image retrieval on a general level. I describe a general retrieval system and how it works and I describe a number of specific implementations, some of which are published under GPL and can make sound foundations for studies into the area. Also implemented methods for evaluating retrieval systems are discussed. On a technical level I describe methods for describing images in a way that enables the descriptions to be used in retrieval systems and I describe many methods for evaluating how close images are to each other and to asses retrieval systems quality.

Specialeforsvarets tidsplan:

  9:30-10:00 - Projektpræsentation ved Carsten B. Jensen
10:00-10:40 - Eksamination af Carsten B. Jensen
10:40-10:50 - Votering

Eksaminator: Kim Steenstrup Pedersen, DIKU
Censor: Bjarne Kjær Ersbøll, IMM DTU

Både præsentation og eksamination er offentlige under venlig hensyntagen til eksamenssituationen. Alle er velkomne.