Visualisering af komplekse data med særligt henblik på elektroniske patientjournaler – Københavns Universitet

Visualisering af komplekse data med særligt henblik på elektroniske patientjournaler

Specialeforsvar ved Rune Wessel Wetlesen og Bo Christiansen

Dansk resume:

I denne rapport beskriver vi udviklingen af en prototype på en brugerflade til elektroniske patientjournaler. Formålet med denne er at visualisere indholdet i de bagvedliggende databaser på flere forskellige måder, således at brugeren kan studere data og deres relationer interaktivt, og ubesværet navigere mellem overblik og detaljer. Denne funktionalitet har vi samlet i en arkitektur bestående af løst koblede komponenter, der afvikles i en browser. Det er muligt at tilpasse disse komponenter og tilføje nye komponenter efter behov. Som forberedelse til denne prototypeudvikling har vi undersøgt domænet elektroniske patientjournaler samt studeret visualisering og principper for bru-gerflader. Resultatet af disse undersøgelser er beskrevet i denne rapport og anvendt i forbindelse med udvikling af prototypen. Efterfølgende er prototypens brugbarhed blevet undersøgt af tre sygeplejersker og en læge. Undersøgelsen viser at prototypen som helhed fungerer som ønsket, men de enkelte komponenter bedømmes ret forskelligt.

Eksaminator: Jakob Grue Simonsen, DIKU
Censor: Keld Bødker, RUC