Mandlige spilleres reaktion på kvindelige stimuli i et virtuelt miljø – Københavns Universitet

Mandlige spilleres reaktion på kvindelige stimuli i et virtuelt miljø

Specialeforsvar v/Simon Brettschneider

Resumé


Forskere har i mange år forsøgt at beskrive den menneskelige beslutningsproces. Hvad ligger til grund for, at vi tager et valg frem for et andet? Er det udelukkende en logisk afvejning af
konsekvenserne ved de forventede udfald, eller er der andre mekanismer, der påvirker valget?

En forskergruppe ved Stanford University har undersøgt, hvorledes unge mænds beslutningsproces påvirkes af stimuli. Forsøgene viste, at de unge mænd oftere valgte at satse højt i et hasardlignende spil, hvis de inden valget havde set erotiske billeder, end hvis de havde set neutrale eller negative billeder.

I specialet blev overstående forsøg eftervist i et virtuelt miljø. Først med samme stimulitype, som i det oprindelige forsøg. Sidenhen med en vedvarede stimulus i form af en virtuel kvindelig kompagnon.

Forsøgene viste at testpersonerne reagerede i overensstemmelse med observationerne fra det oprindelige forsøg uanset stimulitype. Testpersonerne havde tendens til at satse højere, når de var under påvirkning af erotiske stimuli, end når de var påvirket af neutrale eller ubehagelige stimuli

Derudover har afprøvningen vist at psykologiske forsøg af denne type, kan afvikles i virtuelle miljøer.  Der er umiddelbart ingen forhindringer i at foretage sådanne forsøg over nettet, og det udviklede programmel benytter sig også af et klient-serverforhold. Dette betyder i praksis, at fremtidige forsøg via nettet vil kunne gennemføres med et stort antal testpersoner.

Specialeforsvarets tidsplan:

15:15-15:45 - Projektpræsentation
15:45-15:50 - Pause
15:50-16:10 - Eksamination af forfatter
16:10-16:30 - Votering

Eksaminator: Jon Sporring, DIKU
Censor: Morten Hertzum, RUC

Både præsentation og eksamination vil være på dansk og er offentlige under venlig hensyntagen til eksamenssituationen. Alle er velkomne.