mixiTUI: Taktil brugergrænseflade til miksning af elektronisk musik – Københavns Universitet

mixiTUI: Taktil brugergrænseflade til miksning af elektronisk musik

Specialeforsvar ved Esben Warming Pedersen

ABSTRACT:

Specialet beskriver en brugercentreret designproces, i hvilken et system med Tangible User Interface, mixiTUI, udvikles. mixiTUI er et system designet til liveopførelser af elektronisk musik, og gør det muligt for elektroniske musikere at opføre prækomponeret musik med taktile interaktioner.

Specialet beskriver en systematisk, kontrolleret evaluering af mixiTUI, hvor seks elektroniske musikere deltager. Gennem evalueringens tilfredshedsundersøgelse vises det, at musikerne finder mixiTUI lettere, behageligere, sjovere, mere pragtfuld, mere åbenlys, mere fleksibel og mere overskuelig.

Gennem en empirisk undersøgelse med 117 respondenter undersøger specialet, hvordan publikums koncert- oplevelse ændres, når elektronisk musik opføres på mixiTUI. Ved statistiske test vises det, at publikums koncert- oplevelse bliver signifikant bedre, når musikken opføres på mixiTUI.

For mere info se www.mixitui.com

VEJLEDER:

Kasper Hornbæk

CENSOR:
Morten Hertzum, RUC