Strategidag den 22. oktober 2009 – Københavns Universitet

Strategidag den 22. oktober 2009

Kom til strategidag torsdag den 22. oktober 2009

DIKU afholder en strategidag den 22. oktober 2009 for alle ansatte.

Program udsendes senere. Foreløbige emner:

  • Handlingsplan til implemeentering af DIKUs strategi
  • DIKUs organisationsplan

Husk at reservere dagen i kalenderen.