Institutmøde for DIKU-ansatte og NCI-ansatte om stresshåndtering – Københavns Universitet

Institutmøde for DIKU-ansatte og NCI-ansatte om stresshåndtering

I oktober 2008 blev alle medarbejdere på DIKU inviteret til at deltage i en trivselsundersøgelse. På baggrund af trivselsundersøgelsen har samarbejdsudvalget besluttet, at invitere Inge Larsen fra Rejseholdet under Videnscenter for Arbejdsmiljø til at hjælpe med at forbedre trivslen på DIKU.

Program:

  1. Introduktion ved institutleder Martin Zachariasen
  2. Inge Larsen orienterer om stress.
  3. Drøftelse af særlige stressfaktorer for medarbejdere på DIKU
  4. Inge Larsen orienterer om mestringsstrategier
  5. Inge Larsen præsenterer forskellige værktøjer til forbedring af trivslen
  6. Diskussion om, hvilke værktøjer vi kan bruge på DIKU
  7. Opsamling.

Samarbejdsudvalget vil inddrage resultaterne fra dagen i det videre arbejde. Det er derfor vigtigt, at du deltager. Du kan læse mere på www.arbejdsmiljøviden.dk.