CENTER FOR INFORMATIONS- OG INNOVATIONSRET (CIIR) INVITERER TIL ÅBNINGSARRANGEMENT

Den 1. januar 2010 oprettede Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet et forskningscenter for informations- og innovationsret. Hermed samles fakultetets forskning inden for immaterialretten, persondataretten, personlighedsretten, it-retten, biotekretten, medieretten og beslægtede informationsretlige områder.

For at markere oprettelsen af centret, inviterer CIIR kolleger, samarbejdspartnere, studerende og alle andre med en interesse for de informationsretlige discipliner til åbningsarrangement.

Ved arrangementet præsenteres CIIR og centres visioner for et fremtidigt samarbejde med andre forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, private virksomheder, advokatkontorer og studerende om udviklingen af de informationsretlige discipliner. Dernæst giver CIIRs forskere et overblik over en række aktuelle problemstillinger og fremtidige udfordringer.

Yderligere informationer om arrangementet og om CIIR kan fås hos centerleder professor, dr.jur. Henrik Udsen (henrik.udsen@jur.ku.dk).

Se også CIIRs hjemmeside: www.jura.ku.dk/ciir