Doktordisputatsforsvar ved Martin Zachariasen

Den 21. maj 2010 kl. 14.00 forsvarer Martin Zachariasen, ph.d. og institutleder ved Datalogisk Institut, KU, den naturvidenskabelige doktorgrad med sin afhandling:

Fixed Orientation Interconnection Problems:
Theory, Algorithms and Applications

Forsvaret, der finder sted på engelsk, forventes at vare 2½ time, og efterfølges af en reception. Det foregår i Anneksauditorium A, Studiestræde 6, København K.

Bedømmelseskomite 

Formand for bedømmelseskomiteen:

Professor emeritus Jakob Karup, dr. scient. & h.c.

Opponenter:
Professor Ronald Graham, Dept. of Computer Science and Engineering, UCSD La Jolla, CA 92093-0404, USA
Professor Jens Vygen, Research Institute for Discrete Mathematics, University of Bonn, Lennéstr. 2, D-53113 Bonn, Germany.

Eksemplarer af disputatsen kan erhverves gratis ved henvendelse til forfatteren via e-mail: martinz@diku.dk

Indstillingen fra bedømmelsesudvalget kan fås ved henvendelse til Det naturvidenskabelige Fakultet, tlf. 35324256 eller e-mail: gin@science.ku.dk.