DSFD - Årets faglige eftermiddag

Dansk Selskab for Datalogi (http://www.datalogi.dk/) inviterer til årets faglige eftermiddag, hvor medlemmer/dataloger fra erhvervslivet og fra forsknings- og undervisnings-sektoren kan komme og få en ultrakort faglig opdatering om nogle af de spændende kandidatkurser mv., som tilbydes de datalogistuderende på de videregående IT uddannelser. Efter foredragene er der mulighed for en uformel snak over et glas vin/vand og lidt snacks.

Årets faglige dag 2010 indeholder 2 korte foredrag med bidrag fra datalogiuddannelserne på DTU og DIKU.

Program:

15:30 - 16:05 Robuste Software Systemer,   ved Christian Probst, DTU
16:15 - 16:50 Statistical Methods for Machine Learning, ved lektor Kim Steenstrup Pedersen, DIKU 
17:00 - Vin, vand og snacks

Resume

15:30 - 16:05 Robuste Software Systemer v. Christian Probst, DTU
Robusthed er en vigtig egenskab for softwaresystemer, som handler om forudsigelige egenskaber, nemt genbrug, og nemt fejlrettelse. I kurset "Robuste Software Systemer" undersøges, hvordan robusthed kan garanteres i systemer af forskellige størrelser, og der behandles både udviklingsmetoder, testmetoder, og køretidsteknologier. De behandlede metoder understøtter dels Java og dels .NET miljøet.

16:15 - 16:50 Statistical Methods for Machine Learning v. lektor Kim Steenstrup Pedersen, DIKU
På Datalogisk Institut ved Københavns Universitet anerkender vi at kendskab til emner som automatisk mønstergenkendelse, maskinlæring og data mining, samt evnen til at kunne repræsentere og behandle støjfyldte data er vigtige for fremtidens dataloger. Vi har derfor oprettet et nyt obligatorisk kandidat kursus som har fokus på dette område. Dette foredrag vil give en oversigt over indholdet af dette kursus, samt skitsere hvilke undervisningsformer der anvendes på dette kursus.

NB!! Sted:

I sæsonen 2009-10 afholdes selskabets arrangementer, hvis intet andet er angivet, på 6. sal hos CBS Informatik, Howitzvej 60, 6.sal, 2000 Frederiksberg

Adgang til mødelokalet:
Hoveddøren på nordsiden af bygningen er åben indtil kl 17. Hvis du kommer efter kl 17 må du ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne (Jacob: 3815 2478), der vil komme ned og lukke dig ind. Trappe og elevator er bag døren til venstre i hallen.

Transport: Instituttet ligger 2 minutters gang fra Fasanvej metrostation.

Parkering: Der er offentlige parkeringspladser med afmærkede parkeringsbåse på campus-området ved Solbjerg Plads øst for vandtårnet. Der er også enkelte parkeringspladser på Howitzvej.

Tilmelding ikke længere nødvendig!

Det er ikke længere nødvendigt med tilmelding til medlemsmøderne. Arrangementet er et medlemsmøde, og gæster, som har modtaget denne annoncering enten direkte eller via medlemmer, er velkomne.

Se omtale af øvrige arrangementer og af DSfD samt det seneste medlemsblad på http://www.datalogi.dk/.

Venlig hilsen
Dansk Selskab for Datalogi v/Tom Skovgaard
http://www.datalogi.dk