Parallelprogrammering med PyCSP

Foredrag ved Ph.d. studerende Rune M. Friborg DIKU

Tirsdag 2. marts 2010 kl. 16:30 - 18:00

CBS, Institut for Informatik, Howitzvej 60, 6. sal, 2000 Frederiksberg

Resumé:

Det stigende antal kerner i dagens processorer stiller større krav til, at der programmeres med samtidighed for øje. Men, at skrive korrekte programmer, der kan udnytte flere kerner, er svært. Dette foredrag præsenterer derfor PyCSP, der er et Python modul til håndtering af samtidighed.

PyCSP er baseret på den formelle algebra Communicating Sequential Processes (CSP). En bruger af PyCSP behøver dog ikke at kende til den formelle algebra, så længe man følger nogle simple retningslinier ved programdesign. PyCSP im-porteres som et Python modul og kan derefter bruges til at strukturere ens kode i processer og datakanaler, som i et workflow. Processer, der ikke har afhængig-heder, vil efterfølgende eksekvere parallelt, såfremt nok kerner er tilrådighed.

PyCSP er under MIT licensen og kan hentes her: http://code.google.com/p/pycsp/

Andre forekomster af CSP inkluderer Google's Go, C++CSP, Occam-pi, JCSP og CHP.

Tilmelding til medlemsmøderne er ikke nødvendig!

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til medlemsmøderne hos Dansk Selskab for Datalogi. Gæster er velkomne, hvis de har modtaget denne indbydelse direk-te eller fra et medlem.