Institutmøde

Dagsorden

  1. Gennemgang af DIKUs regnskab for 2009 v. Steen Georg Brandt,
  2. Drøftelse af udkast til handlingsplan for implementering af DIKUs strategi v. Martin Zachariasen
  3. Drøftelse af opfølgning på rapport fra Science Advisory Board v. Martin Zachariasen

Alle ansatte samt studerende på DIKU er velkomne