Møde i DIKUs virksomhedsklub

Klubmødet afholdes på DIKU, Søndre Campus, Njalsgade 128-132, bygning 24, 5. sal,
2300 København S

Den præcise angivelse af mødelokalet afhænger af antal tilmeldte, information herom vil derfor blive eftersendt. Der vil være forfriskninger i form af vand, te, kaffe, frugt og kage.

Program:

13.00-13-15: Introduktion, ved institutleder Martin Zachariasen

13.15-14.00: Human-Centered Computing forskergruppen præsenterer relevant forskning, ved gruppeleder Lektor Erik Frøkjær

14.00-14.45: Pause og mulighed for at netværke for virksomheder, DIKUs medarbejdere og studerende.

14.45-15.15:   Gennemgang af samarbejdsmuligheder ved erhvervsph.d.´er og samfinancierede ph.d.´er, ved specialkonsulent Mikkel Trym fra Det Naturvidenskabelige Fakultets Forskning og Innovations enhed og forskningsprojektkonsulent Camilla Jørgensen.

15.15 -15.25: Pause


15.25 - 15.40: DIKUs og virksomhedsklubbens aktiviteter, interaktioner og muligheder for virksomheder, ved virksomhedskonsulent Elisabeth Fischer.

15.40- 16.00:  Ordet er frit

Kontakt: Virksomhedskonsulent Elisabeth Arup Fischer
Mail: earup@diku.dk, tlf. 35321417