Møde i DIKUs virksomhedsklub

Klubmødet afholdes på DIKU, Nørre Campus, lokale 3-1-25, Universitetsparken 1, 2100 København Ø

Der vil være forfriskninger i form af vand, te, kaffe, frugt og kage.

Programmet

14.00-14.15: Velkomst og sidste nyt ved institutleder Martin Zachariasen

14.15-15.00: Algorithms and Programming Languages (APL) er værter ved dette møde og præsenterer forskningsprojekter.

15.00-15.20: Pause og mulighed for at netværke for virksomheder, DIKUs medarbejdere og studerende.

15.20-15.40: Oplæg om viden- og teknologioverførsel, ved repræsentant fra KUs Forskning & Innovation.

15.40 -16.00:   Oplæg om at samarbejde med KU, set fra en virksomheds synspunkt.

Kontakt og tilmelding til: Virksomhedskonsulent Sarah Niebe
Mail: niebe@diku.dk, tlf. 35 32 14 17