Ruskursusgruppen holder introduktionsmøde for mulige nye medlemmer

Alle dataloger er velkommen, såvel førsteårsstuderende som ældre studerende, der har interresse for at blive rusvejleder.

Tidspunktet er fredag d. 5 februar kl 12:30 i lokale 37 (lokalet længst til venstre i nordfløjen).

Der bliver serveret mad bagefter.

Det kan forventes at vi i samlet flok rykker arrangementet over på cafeen efter spisning til dem der har lyst.

Tilmeldinger til spisning skal skrives til caroline@diku.dk senest kl 16:00 dagen inden (torsdag).