GreenCloud

Specialeforsvar ved Dennis Kayser Gjøe og Danny Larsen   

Resume:

Dette speciale handler om cloud computing. Desuden omhandler det en udfærdigelse af arkitektur, krav, design, implementering og test af en prototype privat cloudtjeneste målrettet universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Systemet bliver kaldt the GreenCloud, fordi det er målbart i stand til at reducere energiforbruget. Samtidig leverer det en bedre og billigere IT service til de studerende, end hvad der på nuværende tidspunkt bliver tilbudt på størstedelen af disse institutioner i Danmark.

Arbejdet er udført i samarbejde med IBM og sigter mod at:

  • Beskrive og specificere hvad cloud computing og dens baggrund er.
  • Sammenligne eksisterende software frameworks og løsninger.
  • Identificere de nødvendige krav en højere uddannelses institution har til et Virtual Desktop Infrastructure (VDI) system.
  • Beskrive hvordan en komplet arkitektur til systemet er designet.
  • Redegøre for den implementerede prototype.
  • Udlede en hypotese for hvordan et sådan system kan testes med faktiske brugere, samt hvordan det performer og skalerer til tusindvis af brugere.

Vejleder:

Brian Vinter, DIKU

Censor:

Kirsten Hjerrild Nielsen, TDC