DIKU medarbejdermøde /staff meeting

Der er kun et emne på dagsordenen - nemlig DIKUs økonomi.

På mødet vil vi drøfte DIKUs økonomiske situation nærmere, herunder forsøge at belyse, hvad der kan forklare den store fremgang i STÅ-produktionen.

There is only one item on the agenda - DIKU's financial situation.

At the meeting we will discuss DIKU's financial situation, including possible explanations of the remarkable progress of STÅ production.

Mødet afrundes med en lille forfriskning / The meeting will be conluded by refreshments.