Generalforsamling i DSF

Der serveres øl og vand til fremmødte!

Studerende ved DIKU er automatisk medlemmer af DSF, og alle foreninger opfordres til at stille med en repræsentant til DSF's bestyrelse.

DSF's bestyrelse, Datalogisk Studenterråd (DSR), er også kendt som fagrådet, og det er DSR der bl.a. finder repræsentanter til DIKU's undervisningsudvalg og fordeler Prosas støttepulje til sociale formål.

DSR holder desuden møder to gange i hver blok. DSR har endnu ikke repræsentanter blandt førsteårsstuderende, så studerende fra første år og andre som allerede har fundet en forening at engagere sig i, opfordres til at dukke op. Sociale foreninger på DIKU opfordres til også at stille med en repræsentant hver.

Generalforsamlingens dagsorden:

0. Formalia

a. Valg af dirigent

b. Valg af referent

c. Valg af stemmetællere

1. Godkendelse af dagsorden

2. Introduktion til DSF

3. Sociale foreninger

a. Foreninger som DSF repræsenterer bestemmes

b. N repræsentanter til DSR for valgte foreninger udpeges 4. N+1 menige medlemmer til DSR vælges.

5. Forslag til statutændringer behandles.

6. Godkendelse af regnskab v/ revisor

7. Valg af revisor

8. Evt.

NB: Forslag til statutændringer skal være DSR i hænde senest mandag den 11. oktober 2010. Forslag indsendes til fagraad@diku.dk. Den nuværende statut kan læses på http://old.dikutal.dk/dsf/statut og kan tilsendes ved henvendelse til DSR.

NB2: Den valgte bestyrelse holder efterfølgende et konstituerende møde hvor formand, næstformand og kasserer vælges.