Tiltrædelsesforelæsning - DIKUs to nye professorer

Den 1. marts 2010 markerer DIKU officielt ansættelsen af instituttets to nye professorer med en dobbelt tiltrædelsesforelæsning ved hhv. Jørgen Bansler og Kasper Hornbæk. Begivenheden fejres med en efterfølgende reception. Alle er velkomne.

Program:

14.00 IT implementation as sensemaking, forelæsning ved Jørgen Bansler
15.00 Two Challenges in Usability Research, forelæsning ved Kasper Hornbæk
16.00 Reception

Abstract Jørgen Bansler

Most approaches to software engineering and information systems development tend to see the implementation of IT in organizations as a "rollout" of technology, that is, as a relatively straightforward, rational process. In practice, however, IT projects seldom proceed as planned and "implementation failures" are common. Consequently, I want to argue for an alternative way of conceptualizing IT implementation, an approach that recognizes that information systems are not "plug-in" technologies and that IT implementation is a messy, negotiated, and often contested process affected by many contextual factors. My argument centers on understanding IT implementation as a complex interplay between organizational sensemaking processes and the affordances and symbolic expressions offered by different forms of information and communication technologies.

Abstract - Kasper Hornbæk 

Usability has become a key notion for people who develop and research IT for end users, and is typically defined as the ease and satisfaction with which users complete their tasks. Unfortunately, it remains a major challenge to measure usability and to understand its factors and their interconnections. I argue that we need to understand usability as a multi-dimensional and situational notion, and present data to support this understanding. The other major challenge in usability research concerns how to devise methods that allow researchers and software developers to work systematically with identifying and remedying usability problems. I argue that progress on this challenge has been slowed by methodological difficulties with both the notion of method and with research studies that aim to understand methods, and discuss some alternative ways of supporting usability work.

Om professorerne

Jørgen P. Bansler, professor, mso, PhD, tiltrådte 1. december 2009. Han vender efter halvandet år på DTU tilbage til DIKU, hvor han tidligere bl.a. har beklædt stillingen som institutleder.

Jørgen forsker i brugen af digitale medier til at understøtte kommunikation og samarbejde i komplekse, distribuerede organisationer. Aktuelt er Jørgen involveret i et projekt om udvikling af et IT-system, som skal hjælpe hjertepatienter med indopererede "Implantable Cardioverter-Defribrillators" (ICD'er) og klinikere med at skabe overblik og samarbejde om patientens situation. 

Jørgen er tilknyttet Human Centered Computing (HCC)-gruppen, som har til huse på DIKUs Søndre Campus, og skal bl.a. styrke samarbejdet med ITU og det humanistiske fakultet.

Kasper Hornbæk, Professor mso, PhD, tiltrådte sit professorat den 1. september 2009. Kasper er ligeledes tilknyttet HCC-gruppen og forsker i Menneske-datamaskine interaktion, usability, informationssøgning og -brug, øjensporing (eng. eye tracking), visualisering, samt softwareudvikling.

Kasper, som har gennemført sin akademiske karriere på DIKU, har gjort sig internationalt bemærket med sin forskning i human-computer interaction. Kasper skal nu udvikle dette fagområde - og mere generelt fagområdet interaktionsdesign - på DIKU.