Finanskriseforebyggelse og eksperimentel software-arkitektur – Københavns Universitet

Finanskriseforebyggelse og eksperimentel software-arkitektur

Program:

14.00 - 14.10 Velkomst ved Martin Zachariasen 

14.10 - 14.20 Information om udvikling af virksomhedsklubben ved konsulent Claus Lorents Sørensen

14.20 - 15.00 Kan finanskriser forudses og forebygges? Professor Fritz Henglein, DIKU, og Manager Niels Hallenberg fra SimCorp A/S fortæller om HIPERFIT, som den 1. januar 2011 åbnede på DIKU. Centret skal udvikle et helt nyt computer-sprog, som er hurtigere og bedre til at opstille finansielle beregninger og for eksempel forudse finanskriser 

15.00 - 15.20 Pause og networking. Der serveres en lille forfriskning.

15.20 - 15.50 Nytiltrådte professor på DIKU, Klaus Marius Hansen, beskæftiger sig med software-arkitektur, som er et centralt emne, der bygger bro mellem på den ene side analyse/design og på den anden side realisering af større it-systemer, og som desuden har stor betydning for systemernes kvalitet. Han fortæller om sit projekt Architectural reconstruction revisited, som handler om at skabe arkitekturbeskrivelser ud fra fx kildekode. Dette besværliggøres af at arkitekturbeslutninger ofte ikke kan aflæses i kildekode. Klaus Marius Hansen præsenterer indledende resultater og ideer om arkitektonisk rekon-struktion, der løser dette problem.

15.50 - 16.00 Evaluering