Informationsmøde om ErhvervsPhD-ordningen – Københavns Universitet

Informationsmøde om ErhvervsPhD-ordningen

Kære potentielle ErhvervsPhD-vejleder

Du inviteres hermed til informationsmøde om ErhvervsPhD-ordningen. Mødet er blevet til i samarbejde mellem Forsknings- og Innovationsstyrelsen og KU og er målrettet universitetsvejlederne i ErhvervsPhD-samarbejdet. Vi håber derfor, at du vil videresende invitationen til medarbejdere eller kollegaer på KU, som kunne have interesse i at deltage i arrangementet.


Hvornår & hvor?

Mandag d. 22. august 2011 kl. 13 - 15 på Det Biovidenskabelige Fakultet

Program

Dagens program fra 13 - 15 byder på:

Velkomst

Anna Haldrup, vicedirektør KU

Information

Forsknings- og Innovationsstyrelsen informerer om ErhvervsPhD-ordningen og formand for ErhvervsForskerUdvalget (EFU) Henriette Giese fortæller om EFUs prioritering og procedure.

Erfaringer

Der vil være oplæg fra både en KU-vejleder, en KU ErhvervsPhD-studerende og en virksomhedsvejleder om muligheder og udfordringer ved ErhvervsPhD-samarbejdet.

Konkrete spørgsmål

Efter oplæg og information er der afsat en time fra kl. 15 - 16, hvor du vil have mulighed for at stille konkrete spørgsmål til FI og Henriette Giese.


Tilmelding

Du kan tilmelde dig arrangementet på e-mailen erhvervsservice@life.ku.dk. Tilmelding skal ske inden 12. august 2011.

Spørgsmål

Har du konkrete spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte projektleder Stine Vedel Rasmussen på KU-LIFE på svra@life.ku.dk eller telefon 3533 2050.Med venlig hilsen

Jane Thomsen
Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Stine Vedel Rasmussen
KU - LIFE